Tropical Beach Hotel

Sustainability

TROPICAL BEACH HOTEL Sürdürülebilirlik Politikası

Otelimizin ana hedefi, misafir memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarak en kaliteli hizmeti sunmaktır. Bu hedef doğrultusunda;

YASAL GEREKLİLİKLER

Tropical Beach Hotel, tüm ürün ve hizmet süreçlerinde yasal gerekliliklere uymayı ilke edinmiştir.

ÇEVRE POLİTİKASI

TROPICAL BEACH HOTEL olarak çevre konusundaki sorumluluklarımızın farkındayız. Çevremizin korunması, muhafazası ve iyileştirilmesine sürdürülebilir yönetimle inanıyoruz. Çevre üzerindeki etkimizi azaltmak, en aza indirmek ve yönetmek için aşağıdaki taahhütlerimizi sürekli olarak yerine getiriyoruz:

 • Olumsuz etkilerimizi azaltmak ve doğal kaynaklarımızı korumak için eğitim ve iletişim yoluyla farkındalık yaratmak.
 • Sağlam çevre hedefleri ve amaçları belirlemek. Çevre yöneticisi, sonuçları ölçerek ve başarıları üst yönetime raporlayarak bir gözden geçirme sürecini yönetir. Bu, en azından yılda iki kez yapılır.
 • Otel genelinde mevcut yasal düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak için tüm geçerli çevre yasalarına, mevzuat ve yönetmeliklere uymak.
 • Kimyasalların ve diğer tehlikeli maddelerin kullanımını azaltarak kirliliği en aza indirmek.
 • Su tüketimini, enerji kullanımını ve atık üretimini en aza indirmeyi hedeflemek.
 • Çevre Politikalarımızı çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve yerel topluluğa farkındalık yaratacak şekilde duyurmak ve benimsemelerini teşvik etmek.
 • Çevresel Satın Alma Politikamıza uygun olarak, mümkün ve uygulanabilir olduğunda yerel ürün ve hizmetleri satın almak.
 • İşletme etkisini en aza indirmek için, "En İyi Travelife Uygulama Rehberleri"ne uygun olarak yapılması ve yapılmaması gerekenleri uygulamak.
 • Topluluğumuz, turizmin gelecek nesilleri ve kendimiz için temiz, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir çevre elde etmeyi sürekli olarak hedefleyeceğiz.

İŞGÜCÜ VE İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

TROPICAL BEACH HOTEL, çalışma ve insan hakları konularının ele alınmasını aşağıdaki taahhütlerle sağlamaktadır:

 • Tüm çalışanlar YEREL İSTİHDAM YASALARINA dayalı yazılı bir sözleşme almalıdır.
 • Tüm çalışanlar sigortalı olmalı ve tam sağlık hizmeti almalıdır.
 • Çalışma saatleri ulusal istihdam yasalarına uygun olmalıdır.
 • Tüm çalışanlar ücretsiz üniforma, ücretsiz çamaşırhane hizmeti, günde 3 ücretsiz yemek ve konaklama almalıdır.
 • Tüm çalışanlar yeni personel için doğru tanıtım oturumu almalıdır.
 • Tüm çalışanlar doğru eğitim almalı ve becerilerini geliştirme ve kariyerlerinde ilerleme fırsatına sahip olmalıdır.
 • Tüm çalışanlar saygı ve adil muamele görmeli ve asla herhangi bir tür taciz veya sindirmeye maruz bırakılmamalıdır.
 • Tüm çalışanlar, istihdam, gelişim, ilerleme, kendini ifade etme ve kendini temsil etme konularında adil ve ayrımcı olmayan eşit fırsatlar almalıdır.
 • Çalışmaya başlama yaşı en az 18 olmalıdır.
 • Disiplin prosedürü, ülkenin yerel mevzuatına göre uygulanır. Aynı prosedür İnsan Kaynakları ilan panosunda duyurulmalıdır.
 • Çalışanlar, bir çalışan derneği veya komite oluşturma iznine sahiptir.
 • Çalışanlar, isterlerse bir sözcü seçme iznine sahiptir.
 • Çalışanlar, çalışma saatleri içinde iş yerinde birlikte toplantılar düzenleme iznine sahiptir.
 • Çalışanlar, yönetim müdahalesi olmadan toplantılar düzenleme ve gerçekleştirme iznine sahiptir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

 • Otel, tüm çalışanlarına, alt yüklenicilerine, ziyaretçilerine ve misafirlerine sağlıklı, tehlikesiz bir ortam sağlama taahhüdü içindedir.
 • Çeşitli iş tehlikeleri ile ilgili tüm Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD), çalışanlara, alt yüklenicilere, ziyaretçilere ve (gerekli olduğunda) misafirlere sunulmalıdır.
 • Gerekli olduğunda, güvenlik talimatları ilgili yerlerde misafirlere ve personele iletilmelidir (örneğin, "kendi güvenliğiniz için lütfen ........ yapmayın" vb.).
 • Otelin misafir odası kapılarının arkasında yazılı bir yangın güvenliği politikası olmalıdır; en azından güvenli yönlendirmeler, acil çıkışlar ve toplanma noktası içermelidir.
 • Asansörlerde "acil durumda kullanılmaması" veya "yalnız çocuklar tarafından kullanılmaması" gerektiğine dair uyarı levhaları bulunmalıdır.
 • Sağlık ve güvenlik politikası, en az yılda bir kez veya gerekli görülmesi durumunda (örneğin, bir kazadan sonra) gözden geçirilerek yeterli ve etkili olup olmadığının kontrol edilmesi sağlanmalıdır.
 • Herhangi bir kaza sonrası ve gerekli olduğunda, otel uygun önleyici/düzeltici tedbirleri uygulamalıdır. Bu politikanın ardından işletmenin tüm yönleri dikkate alınmalıdır.

TOPLUM KATILIM POLİTİKASI

TROPICAL BEACH HOTEL olarak, yerel topluluğumuzla saygı ve karşılıklı destek temelinde olumlu ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. Şu temellere inanıyor ve bu temelleri gerçekleştirmek için çalışıyoruz:

 • Yerel topluluğun katılımı ve güçlendirilmesi her zaman teşvik edilir ve desteklenir.
 • Yerel ve yerli topluluklarla olan ilişkilerde fikri mülkiyet haklarına, kültüre ve geleneklere saygı gösteririz.
 • Yerel insanlar ve yerli toplulukların, işe alım, istihdam, satın alma ve teklif süreçleri veya tedarikçi ve tüccar olarak ayrımcılığa maruz kalmamalarını sağlarız.
 • Yerel tedarikçilere öncelik veririz.
 • Minimum nitelikler karşılandığında, yerel topluluktan kaynak temin etmeye öncelik veririz.
 • Misafirlerimizi yerel insanları görmeye ve yerel gelenekleri keşfetmeye yönelik gezilere teşvik ederiz.
 • Otel, su kaynakları veya diğer temel kaynaklar veya hizmetlere kamu erişimini asla engellemeyecektir.
 • Yerel topluluğu etkileyebilecek herhangi bir gelişmeyi planlarken, yerel topluluğun görüşlerini dikkate alarak, danışma ve görüş alma taahhüdünde bulunuruz. Gelişmelerin yerel topluluk üzerindeki olası etkilerini önceden değerlendiririz.
 • Yerel hizmet veya ürün sağlayıcılarına öncelik veren bir iç satın alma politikası geliştiririz.
 • Otel, mümkün olduğunda yerel tedarikçileri kullanmalıdır. Özellikle balık, et, sebze, meyve vb. için.
 • Otel, misafirlere yerel ürün ve hizmetleri tanıtmalı, rehberler, pazarlar ve el sanatlarını önermelidir.
 • Otel, topluluğa normalde mevcut olmayan hizmet veya olanakları sağlamaya çalışmalıdır.
 • Otel, doğrudan katkılar veya yerel bir turizm meclisine katılım yoluyla yerel kamu alanlarını, altyapıyı veya kamu hizmetleri için yerleri korumaya çalışmalıdır. Bu faaliyetler resmi bir yazılı belgede kaydedilmelidir.
 • Otel, misafirleri destinasyonu keşfetmeye teşvik etmelidir.
 • Konaklamadaki tesislerden bazıları veya biri, yerel halk da dahil olmak üzere dışardan gelenlere sunulduğunda, bu kişilere konaklayanlardan farklı muamele edilmemelidir.
 • Kamu alanlarına/ yollarına erişim hakları olduğunda; kamu erişim haklarını engelleyen engeller, işaretler veya diğer kontroller eklemeyiz.

KALİTE POLİTİKASI

 • Çalışan ve işveren arasında karşılıklı güven ve saygı yaratmak.
 • Hizmetlerimizin kalitesini artırmak için bu kalite ilkelerini tüm aşamalarda uygulamak.
 • Misafirlerimizden en yüksek takdiri almak.

UYGULAMA

 • Tüm çalışanlar misafir memnuniyetini artırmak için en kaliteli hizmeti sunmalıdır.
 • Tüm iş kazalarını ortadan kaldırmak için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.
 • Çalışanlar arasında karşılıklı güven, saygı ve iletişimi artırmak.
 • Tüm çalışanların katılımıyla fikir alışverişinde bulunmak ve takım ruhu geliştirmek.
 • Tüm çalışanların sürekli eğitimini sağlamak ve kendilerini geliştirmelerini artırmak.
 • Kalitemizin seviyesini sürekli yükseltmek için çaba göstermek.
 • Kalite ilkelerimize katılan tedarikçilerle çalışmak.
 • Kalitenin başarının anahtarı olduğunu bilerek maliyetleri azaltarak karlılığı artırmak.
 • Şirket Kalite Politikası, üst yönetim tarafından hazırlanıp yayımlansa da, tüm TROPICAL BEACH HOTEL çalışanları tarafından bilinmeli ve benimsenmelidir.

Sürdürülebilirlik Sertifikamızı Görüntüleyin.

Tropical Beach Hotel

Ödüller & Sertifikalar